Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies. Czytaj więcej Polityka prywatności

Koszyk 0 Produkt Produkty (pusty)

Brak produktów

- Wysyłka
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie

Produkt został pomyślnie dodany do Twoich zakupów

ilość
Razem

W Twoim koszyku jest 0 produktów W Twoim koszyku jest 1 produkt

Razem produktów brutto
Kwota łączna brutto -
Razem brutto
Kontynuuj zakupy Przejdź do płatności

Regulamin sklepu internetowego

kinihome.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy, działający pod adresem kinihome.pl, prowadzony jest przez:
belbazaar Sp. z o.o. Pl. Szwedzki 3 05-090 Janki NIP 525-23-30-544

2. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, zasady sprzedaży prezentowanych w nim produktów (dalej: „Produkty”), a także prawa i obowiązki Klientów oraz prawa i obowiązki kinihome.pl, jako podmiotu prowadzącego Sklep. Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów sprzedaży Produktów.

3. Regulamin został sporządzony w oparciu o polskie przepisy prawa. kinihome.pl posiada wszelkie prawa niezbędne do prezentowania Produktów w Sklepie.

4. Prawem właściwym dla umów zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.

5. W przypadku zawarcia przez kinihome.pl umowy z Konsumentem (konsumentem w rozumieniu Kodeksu cywilnego) posiadającym miejsce stałego pobytu poza Rzeczpospolitą Polską, prawem właściwym jest prawo polskie, wybór ten nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

II. Wymagania techniczne

1. kinihome.pl świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności poprzez udostępnienie platformy transakcyjnej, w ramach której możliwe jest nabywanie Produktów.

2. Klient, w celu korzystania ze Sklepu, musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się kinihome.pl. Urządzenie to musi więc pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów oraz konto poczty e-mail.

3. Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez kinihome.pl z Plików „cookies” poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Pliki „cookies” są wykorzystywane przez kinihome.pl w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów.

4. Klient, korzystający z usług świadczonych przez kinihome.pl, jest objęty zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

III. Rejestracja w Sklepie

1. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne.

2. kinihome.pl tworzy dla zarejestrowanego Klienta Konto przypisane do wskazanego w procesie Rejestracji adresu e-mail i hasła. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu adresu e-mail oraz hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej (logowanie).

3. Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy kinihome.pl a Klientem na czas nieokreślony, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta. 4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez kinihome.pl drogą elektroniczną mogą być składane poprzez ich przesłanie na adres e-mail reklamacje@kinihome.pl

5. kinihome.pl dołoży wszelkich starań, aby złożone reklamacje były niezwłocznie rozpatrzone, nie później jednak niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany mailowo.

6. Klient może rozwiązać zawartą z kinihome.pl umowę dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: shop@kinihome.pl. Po upływie okresu wypowiedzenia kinihome.pl usunie Konto Klienta.

IV. Warunki sprzedaży

1. Klientem kinihome.pl może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na nabycie Produktu, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna. Klientami kinihome.pl mogą być zarówno podmioty polskie, jak i zagraniczne.

2. Zamówienia w Sklepie mogą być składane całodobowo, zarówno przez zarejestrowanych Klientów, tj. Klientów posiadających Konto w Sklepie, jak i Klientów dokonujących w Sklepie jednorazowych zakupów.

3. Umowy sprzedaży Produktów zawierane są w następujący sposób:
a) Klient wybiera interesujący go Produkt i przenoszony jest do podstrony, zawierającej szczegóły dotyczące danego Produktu,
b) następnie Klient kontynuuje zakupy lub przechodzi do Koszyka, gdzie może zweryfikować listę dotychczas wybranych przez siebie Produktów,
c) w Koszyku Klient dokonuje wyboru jednej z dostępnych opcji dostawy i płatności oraz podaje swoje dane (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon, adres poczty elektronicznej). Zarejestrowani Klienci mogą zalogować się do swojego Konta, które wygeneruje odpowiednie dane (dane mogą być zmienione przez Klienta),
d) w celu nabycia wybranych Produktów, Klient wybiera opcję „Przejdź do potwierdzenia”, gdzie pojawiają się dane zamówienia, po ich potwierdzeniu Klient składa zamówienie poprzez naciśnięcie opcji: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”.

4. kinihome.pl wysyła na adres mailowy Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia, które określa jego szczegóły (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności, dane rachunku bankowego kinihome.pl).

5. Po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie IV.3 , dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu między kinihome.pl a Klientem. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego umowa sprzedaży Produktów zawierana jest z chwilą otrzymania wiadomości, o której mowa w punkcie IV. 4 .

6. Klient może dokonać zmiany w zamówieniu aż do momentu wysłania zamówionego Produktu przez kinihome.pl na wskazany przez Klienta adres. Zmiany mogą polegać na rezygnacji ze wszystkich lub z części zamówionych Produktów, podaniu innego adresu dostawy lub danych do faktury. W przypadku rezygnacji z zamówienia lub jego części, zwrot dokonanej płatności nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez kinihome.pl informacji o rezygnacji Klienta. Zmian można dokonywać drogą mailową pod adresem: reklamacje@kinihome.pl bądź telefonicznie pod nr telefonu:, podając numer zamówienia.

7. Ceny Produktów podane są w Złotych Polskich

8. Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i jego dostawę wskazany jest każdorazowo przy danym Produkcie.

9. Ewentualne zmiany w katalogu prezentowanych Produktów i ich cenach pozostają bez wpływu na umowy sprzedaży Produktów zawarte przed dokonaniem tych zmian.

V. Płatności i dostawa

1. kinihome.pl dopuszcza następujące sposoby płatności:
a) przedpłata na rachunek bankowykinihome.pl (w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Produktu)

2. Produkty, stanowiące przedmiot umowy sprzedaży, dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Możliwy jest również odbiór osobisty w jednym ze sklepów stacjonarnych belbazaar.pl.

VI. Odstąpienie od umowy i postępowanie reklamacyjne

1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w ustawie z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

2. Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

4. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Klient ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia zwracanego produktu, jeżeli sposób opakowania towaru niewystarczająco zabezpieczył produkt w trakcie transportu zwrotnego. .

5. Koszt odesłania Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi.

6. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z umową sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@kinihome.pl.

7. kinihome.pl udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jej otrzymania.

8. W wyniku rozpatrzenia reklamacji Klienta możliwe jest:
a) obniżenie ceny Produktu
b) wymiana na Produkt wolny od wad lub usunięcie wady Produktu
c) odstąpienie Klienta od umowy, chyba że wada jest nieistotna.

VII. Reklamacje, zwroty towaru w stosunkach z klientami nie będącymi KONSUMENTAMI (dotyczy przedsiębiorców)

1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z KUPUJĄCYMI nie będącymi KONSUMENTAMI.
2. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art. 556-581. 3. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorstwo prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje.
4. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie.

2. Administratorem danych osobowych jest kinihome.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.

3. kinihome.pl przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.

4. Zmianę danych osobowych Klient może przeprowadzić samodzielnie poprzez dokonanie bezpośrednich zmian po zalogowaniu się na swoje konto w sklepie lub w drodze przesłania wniosku z zarejestrowanego przez Klienta w serwisie adresu e-mail na adres info@kinihome.pl

5. Usunięcie danych osobowych Klienta następuje poprzez wysłanie wniosku z zarejestrowanego przez Klienta w serwisie adresu e-mail na adres info@kinihome.pl

6. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

IX. Postanowienia końcowe

1. kinihome.pll zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

2. O zmianie Regulaminu kinihome.pl poinformuje Klientów poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Sklepu. Informacja, o której mowa w poprzednim zdaniu, będzie wskazywać, które postanowienia Regulaminu ulegają zmianom, oraz na czym polegają te zmiany. Do informacji zostanie dołączony tekst jednolity zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania jej do wiadomości Klientów. Do Umów Sprzedaży zawartych przed tą datą zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu obowiązujące w dacie zawarcia Umów Sprzedaży.

3. W przypadku zmiany Regulaminu przez kinihome.pl, Klient może wypowiedzieć umowę na prowadzenie Konta ze skutkiem natychmiastowym, w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulaminu.

4. Istnieje możliwość skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

5. Klient ma prawo złożyć wniosek do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej